Fördelen med digitaltryck jämfört med vanlig traditionell tryckteknik är att det sker i en helt digital process där tryckplåtar inte används. Därför kan ändringar göras sent i produktionen och möjligheten finns också att anpassa produktionen precis som du som kund vill att den ska se ut. Digitaltryck kallas ibland kundstyrt tryck just eftersom det kan kundanpassas i såpass hög utsträckning. Dessutom kan det göras till en låg kostnad.

Vad kan digitaltryck användas till?

Digitaltryck är väldigt lämpligt för mindre upplagor eller för utgåvor som ska anpassas till olika mottagare. Tekniken används bland annat för att underlätta återkommande köp av produkter som broschyrer, dekaler, affischer, kuvert, visitkort, brevpapper och olika standardtrycksaker. Det går att trycka nästan vad som helst och kunden kan bestämma hur stor upplagan ska vara. Med digitaltryck går det att undkomma lagerkostnader för onödigt stora upplagor. Kvaliteten är minst lika bra som vid offsettryck, ibland ännu bättre. Framför allt är det en mycket mer flexibel teknik.

Hur vi arbetar med digitaltryck

Du som kund kan fokusera på det budskap och den idé som du vill nå ut med. När du anlitar oss sparar du tid och energi som istället kan läggas på kärnverksamheten. Faktorer som vi prioriterar är tillgänglighet, snabbhet och kvalitet. Med tillgänglighet menas att du under arbetstid när som helst kan kontakta oss och få ditt ärende hanterat av rätt person. När det gäller trycksaker gjort med digitaltryck går det att göra justeringar och anpassningar med mycket kort varsel. Ytterligare en fördel är vår långa erfarenhet. Vi hjälper till att ta fram smarta lösningar och ger goda råd beroende på hur just ditt behov ser ut.

För oss är det viktigt med kvalitetskontroll. Vi ser till att slutprodukterna håller hög kvalitet. Är något till exempel inte korrekt i ett digitalt original kan vi påpeka detta och ibland ser vi också förbättringsmöjligheter. Trycksaker levereras på överenskommen tid och sist men inte minst tänker vi alltid på miljön. Digitaltryck har flera miljömässiga fördelar jämfört med traditionella trycktekniker.