Alla tryck behöver ett medium att trycka på, oftast används papper men man kan även trycka på t.ex textil. Det finns väldigt många olika sorters papper, olika storlekar och kvalitet. De vanligaste papprena är av storleken A4 och används i kontorsmiljö när man ska skriva ut dokument. Ett A4 papper är 210x297mm stort och A3 är som två A4 papper ovanpå varandra.

Framställning av papper

Papper framställs framförallt genom att man mal ner vanligt trä till en cellulosarik massa som kallas pappersmassa. Pappersmassan brukar sedan blekas med hjälp av olika sorters kemikalier för att det ska bli så vitt som möjligt. Sedan pumpas pappersmassan ut på en tunn väv, där sprids massan ut i ett så tunt jämnt lager som möjligt. Väven gör att vätskan rinner av och pappret ligger kvar, sedan pressas pappret med hjälp av presscylindrar.

Papprets historia

Pappret har en lång historia som börjar i Kina. Man har hittat arkeologiska fynd som visar att papperstillverkningen började redan 250 år före kristus. Men det tog lång tid för papperstillverkningen att sprida sig utanför Kina. Först på 600 talet har man hittat tecken av papperstillverkning i Japan. Först på 1000 talet så kom papperskonsten till Europa och det var handelsresande Araber som överförde kunskapen till Spanien. Papper tillverkades för hand på den här tiden och det var inte förens på 1800 talet som man började industrialisera processen. Och först på slutet av 1800 talet så började man på kemisk väg skapa pappersmassa, en metod som används än idag.

Papper för tryck

Papper som används i tryck brukar behöva hålla en bättre kvalitet än t.ex tidningspapper. Om man vill trycka stora affischer så är det viktigt att tjockleken på pappret är korrekt, annars kommer affischen gå sönder. Om man trycker tidningar och böcker så kan papperskvaliteten vara sämre utan att resultatet blir dåligt.