Digitaltrycket introducerades på 90-talet och spås slå ut den vanliga tryckkonsten vid år 2020.

Tryck med bläck på papper har varit den vanligaste tekniken men håller helt på att ersättas av den digitala tekniken som även anses betydligt mer miljövänlig och effektiv.

Vanliga tryckerier tjänar allt mindre pengar genom offset-tekniken och behöver anpassa sig till ett mer hållbart system. Där kommer det digitala in i bilden. Många företag vittnar om en stor global konkurrens och en efterfrågan av den nyare, mer klimatsmarta tekniken, vilket gör att tryckerier har förlorat ca 40% av printvolymen med den vanliga offset-tekniken som trycks upp med bläck.

Genom digitaltryck tror man att de mindre tryckerierna kommer att erbjuda fler jobb i framtiden samtidigt som tekniken påverkar miljön positivt.

Miljövänligt

Digitaltryck är mer miljövänligt än den traditionella versionen som kräver tryckplåtar och orsakar större svinn. Inom digitaltryck kan man också tillåta sig att göra ändringar även när produktionen väl är igång. Delarna som trycks upp kan också varieras efter behov och anpassas till olika kunder. Denna tryckkonst lämpar sig därför bra till mindre tryckta upplagor och gör att man kan hålla böcker eller utgåvor på lager utan att kostnaden skenar iväg. Man trycker upp när det behövs och det krävs inte mängder av bläck till hög kostnad för att framställa broschyrerna, böckerna eller vad det nu kan vara.

Andra fördelar

En annan bra aspekt är att man kan trycka upp äldre litteratur genom att scanna in och trycka upp den digitalt. Priset för digitalt tryck är högre per ark men blir i slutändan lägre i den totala summan, eftersom startkostnaden är lägre.

Digitaltryck anses gå snabbare och dessutom behöver man inte vänta på att bladen ska torka, vilket är förknippat med offset. Det som kommer ut är torrt och kan användas direkt.

Digitaltryck har redan funnits en tid, men börjar nu även ersätta på de mindre grafiska företagen.